cursuri pictura

NOȚIUNI DE BAZĂ: CULOARE ȘI VOLUM 11 – 12 ani

Această clasă este pentru studenţi, care doresc, să înveţe mai mult despre: redarea proporțiilor corecte și a volumului obiectelor în desen și pictură, rolul contrastelor în redarea spațialității atât în peisaj cât și în natura statică, ajustarea corectă a cadrului în compunerea unei lucrări. Se completează cunoștiinţele despre culoare, registre tonale, şi se abordează tehnicile de grafică şi pictură într-un mod mai atent și mai avansat. Se creează lucrări, care se apropie de realitate în reprezentare tridimensională. Studenţii sunt încurajați, să descopere propriul stil şi mod de exprimare, prin raportare la repere din istoria artei.

Subiect: Natură statică vas cu flori/ forme geometrice, peisaj

Temă: contrast cald-rece, contrast complementar, griuri colorate, tonuri, nuanțe

Artisti de referință: Ștefan Luchian, Giorgio Morandi și alți artiști în funcție de teoria și problemele propuse în ziua respectivă

Noțiuni teoretice: compoziție, perspectivă tonală, perspectivă cromatică, construcție obiect și registrele orizontale

Tehnică: creion, cărbune, culori acrilice, culori acuarelă, pastel,

Artist coordonator: Constantin Cioc